Karta över Höga Kusten
Nationalparkskarta

Skuleskogens nationalpark

Tibast Foto: Tomas Rydkvist

Tibast Foto: Tomas Rydkvist

Påsk i parken


Blåsippor och tibast blommar nu i nationalparkens sydvända och lägre liggande delar, även om våren fortfarande verkar tveka en aning. Entré Väst kan fortfarande erbjuda sköna skid- och snöskoturer under förmiddagar efter kalla nätter.

Vägarna in till Entré Väst och Entré Syd är farbara men kör med förstånd och undvik de ibland lösa kanterna.

Norra infartsvägen bedöms ännu inte vara farbar

Stugorna vid Skrattabborrtjärn, Näskebodarna och Tärnättholmarna/Tärnättsundet har nu gott om ved. Stugan vid Tärnättvattnen har inte gått att nå med skoter denna vinter, varför veden där sannolikt är på upphällningen. Har du varit där nyligen ta gärna kontakt med nationalparksförvaltningen johan.uebel@lansstyrelsen.se

Var uppmärksam och elda den torraste veden först.

Välkommen ut!

HK-leden logga
Länsstyrelsen Västernorrland                Tel: 0611-34 90 00  
871 86 HÄRNÖSAND                            Fax: 0611-34 93 72